فایل ایجاد شده در مسیر /var/lock چیست؟

نمایش نسخه قابل چاپ