سلام
تفاوت استفاده از دستور ip cef و ip cef distributed در پیکربندی MPLS در چیست؟