سلام
وقتی صحبت از FTP می شود، منظور از اصطلاحات exception dump و Passive-mode چیست؟