سلام به دوستان وهمكاران عريزمن كارت priنصب كردمروي NS500مودميكه مخابرات به من داده قديميه وپورت شبكه نميخوره پشت موذم يك ترميتال داره IN,OUTحالا لطفا
راهنمايي بفرماييد چطوري كابل PRIدستگاه رابه مودم وصل كنمphoto_2017-06-22_12-51-17.jpg