با سلام
اگر سویچ خاموش باشد یا IOS اون بالا نیاد امکانی هست که سویچ در لایه یک فقط کار کند
و پورت رو Bypass کند به سویچ دیگر ؟