سلام من می خواهم ترافیک مربوط به سیتریکس زن اپ را یک پهنای باندی براش رزرو کنم و کلاسیفیکیشن پیاده سازی کنم برای این کار می خواهم از فیلد nbar protcol citrix استفاده کنم ایا تو nbar وقتی ترافیک سیتریکس مارک می کنی کاربردش برای نرم افزارهای سیتریکس است یا ترافیک دیگهای مد نظرش است با تشکر