به یه نفر که اطلاعات جامعی در مورد میکروتیک بخش وایرلس داشته باشه نیاز دارم. کسی از بچه ها هست ؟