,سلام دوستان
میتونید لینک و یا منابع آموش Networking Essentials 1.0 رو به من معرفی کنید؟
من نتونستم چیزی پیدا کنم
با سپاس