عرض ادب
من 1 روزه یک گوشی 7960 تهیه کردم، اوایل setting رو میزدم وارد منو می شد ولی الان هیچ عکس العملی نشون نمیده
گوشی رو با گد 123456789*0# ریست کردم فایده نکرد و وقتی روشنش میکنم هنگام بوت TFTP time out میده

لطفاً کمک کنید