سلام دوستان

چطور باید سناریو زیر را انجام داد:؟

((هر تماسی که از گوشی خاصی گرفته شد به سمت بیرون با خط شهری (یا) هر تماسی که از داخلی خاصی گرفته شد به سمت بیرون با خط شهری
یک مقدار prefix مشخص به اول شماره گرفته شده، اضافه شود))


>> میدونم که از طریق route pattern میشه انجام داد، ولی route pattern، یک prefix را برای همه داخلی ها اضافه میکند.


>> من میخوام مثلا گوشی A که داخلی 100 روش تنظیم شده، هنگام تماس خروجی، prefix به مقدار 93 به اول شماره گرفته شده اضافه کند
و
مثلا گوشی B که داخلی 200 روش تنظیم شده، هنگام تماس خروجی، prefix به مقدار 94 را به اول شماره گرفته شده اضافه کند


##احتمال میدم از طریق called party policy بشه، ولی چطور تنظیم کنیم روی داخلی یا گوشی که مقدار prefix مشخص و منحصربفرد خودش را اضافه کنه