سلام چطوری میتونم ترافیک web 80 روی بفرستم سمت Cache server در سری ASR