سلام
دوستان من یک لینک با فاصله 50 کیلومتر دارم با دوتا دستگاه net metal و دیش 35
از نظر دید مستقیم مشکلی ندارن
مشکل پهنای بانده
تقریبا پهنای بتنده من صفره
ولی پینگ رو 1 میلی ثانیه هستش
سمت ap
Bridgeinterfacewlan.jpg
استفاده کردم
راهنمایی لطفا