ایا اساتید و دوستان نقشه گویا و ساده از جریان حرکت بسته ها در میکروتیک دارند که من بتونم متوجه بشم که row - nat-mangle ,..... کجا ها سر راه یک بسته فیلترینک انجام میدن ممنون میشم راهنمائی کنید