• بهره وری هر چه بیشتر از سخت افزار و کاهش هزینه ها
  • مدیریت بهتر و آسانتر سرورها و سرویس ها و کاهش هزینه های مدیریتی
  • استفاده هر چه بهتر از فضای موجود در Data Center و کاهش هزینه های آن
  • پشتیبان گیری و بازیابی سرورها در حداقل زمان ممکن ( isaster Recovery And Backup )
  • کاهش مصرف برق موجود در Data center که در شرایط کنونی حائز اهمیت بسیاری می باشد
  • در محیط های آموزشگاهی می توان با ایجاد ساخت چند ماشین مجازی به صورت بسیار مقرون به صرفه یک محیط آزمایشگاهی ایجاد نمود