یک شبکه داریم که تشکیل شده از چندین وی لن و بصورت عادی کامپیوتر ها مشکلی ندارند ولی وقتی کامپیوتری از یک وی لن به وی لن دیگر انتقال پیدا کرد کامپیوتر دیگه آی گی نمی گیره یا باید آی پی بصورت دستی بهش بدیم با باید مک کارت شبکه کامپیوتر یا لپ تاب را تغییر داد تا آی پی بگیره دوستان ممنون می شم راهنمایی کنند