راه اندازی VOIP امروزه به دلیل حرکت سازمان ها و شرکت ها به سمت یکپارچه سازی و متمرکز کردن سیستم های اطلاعاتی به نحوی متمرکز و یکپارچه به یک ضرورت تبدیل شده است. استفاده از اطلاعات تماس ها در بحث مدیریت ارتباط با مشتری ، مکانیزه کردن سیستم فکس و … می*تواند سازمان را به حداکثر بهره*وری از این بستر ارتباطی برساند.برای پیاده سازی این نوع از ارتباطات، بسترهای سنتی تلفن نظیر تلفن سانترال و هایبرید پاسخگو نبوده و باید به سراغ تکنولوژی جدیدتری برویم که علاوه بر پشتیبانی کامل از نیازهای تلفنی قبلی، قابلیت های به*روز تری را در اختیار ما قرار دهد.
[Only registered and activated users can see links. ]